ඉන්දියාව; ත්‍රීකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි අපට දෙන්න බෑ කියයි.

0
633
- Advertisement -

ඉන්දියාව; ත්‍රීකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි
අපට දෙන්න බෑ කියයි.

ලෝක වෙළද පොලේ ඉන්ධන මිල පහත වැටීමේ වාසිය ලබා ගැනීම සදහා, අතිරේක තෙල් තොගයක් ගබඩා කිරීමට – ත්‍රීකුණාමලයේ තෙල් ටැංකි පරිශ්‍රයේ ඇති ටෙල් ටැංකි 27ක් ලබා දෙන ලෙස ලංකාව කළ ඉල්ලීම ඉන්දියාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව වාර්තා වේ.

ත්‍රීකුණාමල තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයේ තෙල් ටැංකි 100 ක්, අවුරුදු 35 ක් සදහා බදු දී තිබේ. මෙම බදුදීම සිදුව ඇත්තේ 2002 වසරේ දී ය. මෙම තෙල් ටැංකි 100 න් තෙල් ටැංකි 15 ක් මේ වන විට ඉන්දීය ඔයිල් සමාගම භාවිතා කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − one =