ඉන්දියාවේ සිටින ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතිකයන්ට නැවත ඕස්ටේ‍්‍රලියාවට පැමිණීම තහනම්..! තහනම නොතකා පැමිණියහොත් වසර පහක සිර දඩුවමක් සහ දඩයක්..!

0
322
- Advertisement -

ඉන්දියාවේ සිටින ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතිකයන්ට
නැවත ඕස්ටේ‍්‍රලියාවට පැමිණීම තහනම්..!
තහනම නොතකා පැමිණියහොත් වසර පහක සිර දඩුවමක් සහ දඩයක්..!


ඉන්දියාවේ සිටින ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතිකයන් නැවත ඔස්ටේ‍්‍රලියාව පැමිණීම ඕස්ටේ‍්‍රලියානු රජය විසින් තහනම් කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ කොරෝනා තත්ත්වය ඉහළ යෑමෙන් පසුව, ඉන්දියාව සමග සිදු වන ගුවන් ගමන් ඕස්ටේ‍්‍රලියාව විසින් අත් හිටුවා තිබේ.

ඉන්දියාවේ සිටින ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතිකයන්ට එරෙහිව පනවා තිබෙන මෙම තහනම නොතකා හරින ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතිකයන් වසර පහක සිර දඩුවමකට සහ දඩයකට යටත් කොට තිබේ.

මේ වන විට, ඕස්ටේ‍්‍රලියානු ජාතිකයන් නම දහසක් පමණ ඉන්දියාවේ සිටින බව වාර්තා වේ.
ඔස්ටේ‍්‍රලියානු රජයේ තීරණය විවිධ පාර්ශ්වයන්ගේ දැඩි විවේචනයට ලක්ව ඇති බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × two =