ඉන්දියාවේ රෝහලක් – බිල ගෙවන තුරු රෝගියා ඇදේ බැද තබයි.

0
386
- Advertisement -
Share

ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හී පිහිටි රෝහලක, වැඩිහිටි රෝගියෙකු, රෝහල් බිල ගෙවන තුරු, රෝහලට ඇදට බැද තබා තිබෙන සිද්ධියක් වාර්තා වේ.

අදාල වැඩිහිටි රෝගියා වෙනුවෙන් ගෙවිය යුතු මුළු රෝහල් ගාස්තුව වී ඇත්තේ ඉන්දියානු රුපියල් 11,000 කි.

රෝහළට ඇතුළත් කරන ලද අවස්ථාවේ රුපියල් 5000 ක මුදලක් ගෙවා ඇතත්, දින කිහිපයක් වැඩිපුර ප්‍රතිකාර ලබා දීමට සිදු වීමෙන් බිල මෙසේ ඉහළ ගොස් තිබේ.

අදාල රෝගියා, බිල නොගෙවා රෝහලෙන් පලා යා යැයි බියෙන්, රෝහල් පරිපාලනය මෙසේ එම රෝගියා ඇදට බැද තැබීමට කටයුතු කර තිබේ.

මාධ්‍ය ඔස්සේ එම සිදුවීම ප්‍රචාරය වීමත් සමග, රෝහල, අදාල රෝගියා රෝහලෙන් පිටත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven + eight =