ඉන්දියාවේ නව පුරවැසි නීතියට මහාතිර් මොහොමඩ් ගේ විරෝධය.

ඉන්දියාව විසින් මෑතකදී සම්මත කර ගන්නා ලද පුරවැසි නීතිය මැලේසියා අග‍්‍රාමාත්‍ය මහතීර් මොහොමඞඩ් මහතාගේ විවේචනයට ලක්ව තිබේ.

අවුරුදු 70 ක් සියළු ජාතීන් එක්සත්ව සිටි රටකට නව පුරවැසි නීතියක් අවශ්‍ය වූවේ මන්දැයි අග‍්‍රාමාත්‍ය මහතීර් මොහොමඩ් මහතා විමසයි.

නව පුරවැසි නීතියට එරෙහිව පැවති උද්ඝෝෂණවලින් මේ වන විට පුරවැසියන් 10 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බව වාර්තා වේ.