ඉන්දියාවේ ගෙවුණු පැය විසි හතර තුළ මරණ 3,645 ක් සහ අළුත් ආසාදිතයන් 379,257 ක් වාර්තා වේ.

0
98
- Advertisement -

ඉන්දියාවේ ගෙවුණු පැය විසි හතර තුළ මරණ 3,645 ක් සහ අළුත් ආසාදිතයන් 379,257 ක් වාර්තා වේ.

ගෙවුණු පැය විසිහතරේදී ඉන්දියාව තුළ කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් පුද්ගල මරණ 3,645 ක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ.

එමෙන්ම ගෙවුණු පැය විසි හතර තුළ අළුතින් ආසාදිතයන් 379,257 දෙනෙකු හදුනාගෙන ඇති අතර, ඒ සමග, මෙතෙක් ඉන්දියාවෙන් හමු වූ ආසාදිතයන් ගණන, 18,376,524 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

එමෙන්ම, මේ වන විට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 204,832 කි.
මේ අතර, එක්සත් ජනපදය විසින් ඩොලර් මිලියන 100 ක වටිනාකමකින් යුත් ප‍්‍රදානයක් ඉන්දියාවට ලබා දී තිබේ.

ගෑස් සිලින්ඩර් 1000 ක් සහ මුව ආවරණ ඇතුළු වසංගතයට මුහුණ දීම සදහා අවශ්‍ය උපකරණ එම ප‍්‍රදානයට ඇතුළත් ය.