ඉන්දියාවේ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව චීනයේ මරණ සංඛ්‍යාව ඉක්මවා යයි. අද වනවිට මරණ සංඛ්‍යාව 4,706 කි.

0
578
- Advertisement -

කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් චීනයේ සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව ඉක්මවා යන මරණ සංඛ්‍යාවක් මේ වන විට ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වී තිබේ.

වෛරසය උපන් බවට විශ්වාසය පළ කරන චීනයෙන් මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 4634 කි. එමෙන්ම එරටින් වාර්තා වී තිබෙන මුළු ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 82,995 කි.

ඉන්දියාවෙන් මේ වන විට මරණ 4706 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, මෙතෙක් හදුනාගෙන තිබෙන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 165,799 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four − 2 =