“ඉන්දියාවේ අපනයන කරුවන් අමාරුවේ. රේගුවේ හිර වී තිබෙන කහ කිලෝ ලක්ෂ දහය නිදහස් කරන්න.” ඉන්දීය මහකොමසාරිස් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලයි.

0
457
- Advertisement -

“ඉන්දියාවේ අපනයන කරුවන් අමාරුවේ.
රේගුවේ හිර වී තිබෙන කහ කිලෝ ලක්ෂ දහය නිදහස් කරන්න.”
ඉන්දීය මහකොමසාරිස් මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් ඉල්ලයි.

කහ ආනයනය තහනම් කිරීමත් සමග, ඉන්දියාවෙන් මෙරටට ආනයනය කරන ලද කහ කිලෝ ලක්ෂ දහයක් රේගුවේ හිරවී ඇති බව පැවසේ.

ඉන්දියාවෙන් ආනයනය කරන ලද මෙම කහ තොගය රේගුවේ හිරවී තිබීම හේතුවෙන්, ඉන්දියාවේ අපනයපනය කරුවන් මෙන්ම ලංකාවේ ආනයන කරුවන්ද ගැටළු රැසකට මුහුණ දී ඇති බැවින්, අදාල කහ තොගය මුදා හැරීමට කටයුතු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්දීය මහකොමසාරිස්වරයා මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම්ගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා තිබේ.

මෙම කහතොගය මුදා හැරීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ විරෝධයක් නැති බව අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවවේ අපනයන කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂකවරයා රේගුවට දන්වා අති බව පැවසේ.

රට තුළ දැඩි කහ හිගයක් පවතින බැවින්, රේගුවේ හිර වී තිබෙන මෙම කහ තොගය සති දෙකක කාලයකට පමණක් ප්‍රමාණවත් වනු ඇති බවත්, එම නිසා එම කහතොගය නිදහස් කිරීමෙන් දේශීය කහ ගොවියාට බලපෑමක් නොවන බවත් පිටකොටුව අපනයන කරුවෝ පවසති.

ලංකාදීපය ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 3 =