ඉන්දියාවෙන් එන්නත් නොඑන හැඩයි…! පළමු මාත‍්‍රාව ලෙස ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දුන් අයට දෙවන මාත‍්‍රාව ලෙස වෙනත් එන්නතක් ලබා දීමට හැකි දැයි සොයා බැලේ..!

0
488
- Advertisement -

ඉන්දියාවෙන් එන්නත් නොඑන හැඩයි…!
පළමු මාත‍්‍රාව ලෙස ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දුන් අයට දෙවන මාත‍්‍රාව ලෙස වෙනත් එන්නතක් ලබා දීමට හැකි දැයි
සොයා බැලේ..!


ඉන්දියාව මේ මොහොතේ මුහුණ දී සිටින තත්ත්වය අනුව, සේරම් ආයතනයෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව ඇනවුම් කර තිබුණු ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනා එන්නත් ප‍්‍රමාණය නොලැබීමට ඇති ඉඩ කඩ වැඩි බැවින්, මෙරට එන්නත් කරණ වැඩ සටහනේ දී පළමු මාත‍්‍රාව ලෙස, ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නත ලබා දුන් පුද්ගලයන්ට දෙවන මාත‍්‍රාව ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කළ වෙනත් එන්නතක් ලබා දිය හැකිදැයි පරීක්ෂා කෙරෙමින් පවතින බව වා ර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 + 3 =