ඉන්දියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක්.

0
309
- Advertisement -
Share

ඉන්දියාවෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක්.

සූර්ය කෝෂ බලශක්ති පද්ධතියක් ඉදිකිරීම සදහා, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දීමට ඉන්දියාව සිය එකඟතාවය පල කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ එක්සිම් බැංකුව හරහා අදාල ණය මුදල ලබා දීමට නියමිත ය.

මොණරාගල, අනුරාධපුර, ත්‍රීකුණාමලය සහ හම්බන්තොට යන දිස්ත්‍රික්ක වල අඩු ආදායම්ලාභීන්, මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ප්‍රතිලාභ ලැබීමට නියමිත බව පැවසේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − three =