ඉන්දියාවත් එක්ක අපේ මිතුරුකම් මහින්ද කියනවා වගේ අවුල් නෑ…! නවීන් කියයි.

0
882
- Advertisement -

විපක්ෂ නායක, හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඔහුගේ ඉන්දියානු සංචාරයේ දී පළ කල අදහස්, අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතාගේ විවේචනයට ලක් විය. ඔහුගේ කාලයේට වඩා මේ ආණ්ඩුව කාලයේ ඉන්දියාවත් ලංකාවත් අතර සම්බන්ධතා දුර්වල වී ඇති බව ඉන්දියානු සංචාරයේ දී හිටපු ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ ය. හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ එම අදහස ප‍්‍රතික්ෂේප කරන අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසන්නේ, මේ ආණ්ඩුව ඉන්දියාව සමඟ මෙන්න, චීනය සහ ජපානය සමඟ ද ඉතා කිට්ටු – හොඳ – සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යන බවයි. නුවර එළියේ පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පැවසීය.