ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට පැමිණීම තහනම්.

0
281
- Advertisement -

ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට පැමිණීම තහනම්.


වහාම කි‍්‍රයාත්මක වන පරිදි – ඉන්දියාවේ සිට ලංකාවට පැමිණීම තහනම් කර තිබේ.
ඉන්දියාව තුළ කොරෝනා වසංගතය බරපතල තත්ත්වයකට පත්ව තිබීම මෙම තීරණයට හේතුවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + ten =