ඉදිරිපත් වූ විරෝධතා දෙක ඉවතට.

0
158
- Advertisement -

ජනාධිපතිවරණය සදහා ඉදිරිපත් කල සියලු නාම යෝජනා (35)ක් පිළිගෙන ඇති අතර ඉදිරිපත් වු විරෝධතා දෙක ප්‍රතික්ශේප කෙරේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − five =