“ඉතිහාසයේ වැඩිම මුදල් මුද්රණය; 2021 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 1,400 ක් මුද්රණය කළා.” අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්.

0
93
- Advertisement -

“ඉතිහාසයේ වැඩිම මුදල් මුද්රණය;
2021 වසරේ දී රුපියල් බිලියන 1,400 ක් මුද්රණය කළා.” අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්.

පසුගිය වසරේදී මහබැංකුව රුපියල් බිලියන 1400 ක මුදලක් මුද්රණය කළ බව මහබැංකුව පවසයි. රුපියල් බිලියන 1400 ක් යනු රුපියල් ටි‍්‍රලියන 1.4 කි.

මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල් ද සහභාගී වී සිටි රූපවාහිනී සංවාදයක දී, මහබැංකුවේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අනිල් පෙරේරා මහතා මේ බව පැවසී ය.

පෞද්ගලික රූපවාහිනි නාලිකාවක සංවාදයකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව පැවසී ය.

ඉතිහාසයේ වෙන කිසිම දිනෙක මේ තරම් විශාල මුදල් ප‍්‍රමාණයක් මුද්රණය කර නැති බව මහබැංකු අධිපති අජිත් නිවාඞ් කබ්රාල් මහතා එම අවස්තාෙ ව්දී පිළිගත්තේ ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + three =