ඉතිහාසයේ පළමු වරට සම්පූර්ණ කාන්තා කාර්යමණ්ඩලයක් සහිතව ගුවන් ගමනක්

0
704
- Advertisement -

ඉතිහාසයේ පළමු වරට ශ්‍රී ලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගුවන් සමාගම සම්පූර්ණ කාන්තා කාර්යමණ්ඩලයක් සහිතව ගුවන් ගමනක් සඳහා එක්ව තිබේ.

ඒ අදට (8) යෙදී ඇති ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයට සමගාමිවයි.

මෙම ගුවන්යානයේ සිටින කාර්යමණ්ඩලය සියල්ලන්ම කාන්තාවන් වීම මෙහි විශේෂත්වය වන අතර UL306 මෙම ගුවන් යානය අද සිංගප්පූරුව බලා පිටත් වී තිබෙනවා.