ඉතාලිය දවසින් දවස අන්ධකාරයට..! ඊයේ දිනයට පමණක් මරණ 756 ක්. මිය ගිය මුළු ගණන 10, 779 ක්.

0
570
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතයෙන් දැඩිව පීඩාවට පත්ව සිටින රට බවට මේ වන විට ඉතාලිය පත්ව සිටියි.

ගෙවුණු පැය විසිහතරක කාලය තුළ, ඉතාලියෙන් වාර්තා වී තිබෙන කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 756 ක් බව වාර්තා වේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් ඉතාලිය තුල සිදුව ඇති මුළු කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 10,779 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

10 − one =