ඉතාලියේ ඊයේ දිනයට පමණක් කොරෝනා මරණ 919 යි. මුළු ලෝකයේ ම කොරෝනා මරණ 27,000 පනී.

0
697
- Advertisement -

ඉතාලියේ කොරෝනා මරණ, ඊයේ දිනයේ දී වාර්තාගත ලෙස ඉහළ ගොස් තිබුණි. ඊයේ දිනයට පමණක් ඉතාලියෙන් මරණ 919 ක් වාර්තා විය.

ඇමරිකාව තුල මේ වන විට හදුනාගෙන තිබෙන කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන, ලක්ෂය ඉක්මවා යයි.

ඇමරිකාව තුළ මරණ සංඛ්‍යාව 1700 වඩා වැඩියෙන් වාර්තා වී තිබේ. මුළු ලෝකයේ ම කොරෝනා මරණ 27,000 පනී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × five =