“ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නතේ එක් මාත‍්‍රාවකින් මරණ අවදානම 80%කින් පහත වැටෙයි.” එක්සත් රාජධානියේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවය තහවුරු කරයි.

0
579
- Advertisement -

“ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නතේ එක් මාත‍්‍රාවකින්
මරණ අවදානම 80%කින් පහත වැටෙයි.”
එක්සත් රාජධානියේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවය තහවුරු කරයි.

ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නතේ එක් මාත‍්‍රාවකින්, මරණ අවදානම 80%කින් පහත වැටෙන බව, එන්ගලන්තයේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවය වාර්තා කරයි.

දත්ත මත පදනම්ව මෙම නිගමනයට ඔවුන් පැමිණ ඇති බවයි පැවසෙන්නේ.

එමෙන්ම ෆයිසර් බයොන්ටෙක් එන්නත පළමු මාත‍්‍රාව ලබාගත් පුද්ගලයකුගේ මරණ අවදානම 80%කින් පහත වැටෙන අතර, මාත‍්‍රා දෙකම ලබාගෙන ඇත්නම් එම අවදානම 97%කින් පහව යන බව ඔවුන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four × four =