ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අදයි.

0
564
- Advertisement -

ඇසල පෙරහැර මංගල්‍යයේ
අවසන් රන්දෝලි පෙරහැර අදයි.

මහනුවර ශ්‍රී දළදා මාළිගාවේ ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යයේ අවසන් මහා රන්දෝලි පෙරහැර අද රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිත ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + two =