ඇල්පිටිය තැපැල් ඡන්දය අද..!

0
576
- Advertisement -

ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයට අදාල තැපැල් ඡුන්ද විමසීම අද දිනයේ දී සිදු වේ. ජාතික මැතිවරණයක දී මෙන් තැපැල් ඡුන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීම සදහා දිනන දෙකක කාලයක් නොලැබෙන අතර, ඒ සදහා වෙන් කර ඇත්තේ අද දිනය පමණි.

ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණය සදහා තැපැල් ඡුන්දය ප‍්‍රකාශ කිරීමට ඡුන්ද අයදුම්පත් 1192 ක් ලබාගෙන ඇති බව ගාල්ල දිස්ති‍්‍රක් නියෝජ්‍ය මැතිවරණ කොමසරිස්වරයා ප‍්‍රකාශ කරයි.

ඇල්පිටිය ප‍්‍රාදේශීය සභා ඡුන්ද විමසීම ඔක්තෝබර් මාසයේ 11 වන දා පැවැත්වීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

9 − 6 =