ඇයි මං දෙරණේ සභාපති වුණේ…?

0
600
- Advertisement -

දෙරණේ සභාපති ධූරය භාරගත් හේතුවත් සතුට පිළිබදව තවත් බොහෝ දේත් දෙරණ අධිපති දිලිත් ජයවීර මහතා පවසයි. වීඩියෝව පහතින්.