ඇමෙරිකාව විනාශ කළ හැකි රුසියානු මිසයිලය.

0
880
- Advertisement -

ඇමෙරිකාවට පහරදිය හැකි බැලස්ටික් මිසයිලයක් රුසියාව සාර්ථකව අත්හදාබලා තිබෙනවා.

ටොපෝල් ඒම් නැමතී දිගුදුර න්‍යෂ්ටික මිසයිලයක් රුසියාව මෙලෙස අත් හදා බලා ඇත.

කිලෝමීටර් 2500ක් දුරීන් පිහිටි කසක්ස්ථානයේ සැරීෂැගන් නගරය ඉලක්ක කර රුසියාව මෙම මිසයිලය අත් හදා බලා ඇති අතර, එයට කිලෝමීටර 11,000ක් දුර ඉලක්ක කර ප්‍රහාර එල්ල කර හැකි බව රුසියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පෙන්වා දෙනවා.

එම මිසයිලයට ඇමරිකාවේ සියලු ප්‍රාන්ත ඉලක්ක කර ප්‍රහාර එල්ල කිරිමට හැකි බව විදේස් මාධ්‍ය පෙන්වා දෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − thirteen =