ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය ඉවත් කර මෙරට ගුවන් බලපත්‍රය ලබා ගත් බව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

0
716
- Advertisement -

සිය ඇමෙරිකානු පුරවැසිභාවය සම්පූර්ණයෙන් ඉවත්කර මෙරට ගුවන් බලපත්‍රය ලබාගත් බව එස්.එල්.පී.පී පළාත් පාලන නියෝජිත හමුවකදි ජනාධිපති අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + thirteen =