ඇමරිකාව සොලෙයිමානි මැරුවේ බයගුල්ලෝ වගේ හැංගිලා ඉදලා. අපි පළි ගන්නේ පිරිමි වගේ.

0
599
- Advertisement -
Share

ඉරාන හමුදා ප‍්‍රධානී සොලෙයිමානි  [ Qassem Soleimani ] ඝාතනය වීමෙන් පසුව, එම ධුරය සදහා පත් වූ නව හමුදා ප‍්‍රධානියා වන කානී [ Esmail Qaani ] , ඇමරිකාවට අභියෝගයක් එල්ල කර තිබේ.

ඇමරිකාව, තමන්ගේ හමුදා නායකයාට ප‍්‍රහාර එල්ල කළේ බියගුළු ලෙස සැගවී සිට බව ප‍්‍රකාශ කරන කානී, තමන් එහි පළිය සැබෑ පිරිමියෙකු ලෙස, මුහුණට මුහුණ ප‍්‍රහාරයකින් ඇමරිකාවෙන් ගන්නා බව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

four + eight =