ඇමරිකාව සහ ජපානය වූහෑන් නගරයෙන් ඔවුන්ගේ පුරවැසියන් ඉවත් කර ගනී.

0
281
- Advertisement -
Share

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම හේතුවෙන් වසා දමා තිබෙන වූහෑන් නගරයෙන් තමන්ගේ පුරවැසියන් ඉවත් කර ගැනීමේ කටයුතු, ජපානය, ඇමරිකාව සහ ඕස්ටේ්‍රලියාව විසින් මේ වන විටත් අරඹා තිබේ.

ඒ අනුව, ජපානය මේ වන විටත් 200 ක පිරිසක් වූහෑන් නගරයෙන් ඉවත් කරගෙන තිබේ. තවත් 650 ක පමණ පිරිසක් ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ ටෝකියෝ බලා රැගෙන යෑමට නියමිතය.

එමෙන්ම ඇමරිකානු රජය වුහෑන් හී පිහිටි ඇමරිකානු කොන්සල් කාර්යාලයේ නිළධාරීන් සහ තවත් ඇමරිකානු ජාතිකයන් කිහිප දෙනෙකු සිය රට ගෙන්වා ගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen − eleven =