ඇමරිකාවේ අධිකරණය සහ ලංකාවේ අධිකරණය

0
720
- Advertisement -

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට ඇමරිකානු අධිකරණයක් මගින් සිතාසි භාර දීම සම්බන්ධයෙන්
පුරවැසි බලය සංවිධානයේ කැදවුම්කරු ගාමිණී වියන්ගොඩ මහතා පළ කළ අදහස්.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 3 =