ඇමරිකාවෙන් තවත් ඩොලර් මිලියන 4.5 ක ආධාරයක්. ලංකාවට ලබා දුන් මුළු ආධාර මුදල ඩොලර් මිලියන 5.8 ක්

0
3146
- Advertisement -
Share

කොරෝනා වසංගතය මර්දනය කිරීමේ කි‍්‍රයාවලිය සදහා තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4.5 ක ආධාර මුදලක් ලබා දුන් බව ශ‍්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

මෙම ආධාර මුදලත් සමග, කොරෝනා වසංගතය ව්‍යාප්ත වීම ආරම්භ වීමෙන් පසුව, ඇමරිකාව විසින් ලංකාවට ලබා දී තිබෙන මුළු ආධාර ප‍්‍රමාණය, ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5.8 ක් දක්වා ඉහළ යයි.

පසුගිය වසර විස්ස තුළ ඇමරිකාව විසින් ශ‍්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති සමස්ත ආධාර ප‍්‍රමාණය ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනය ඉක්මවා යන බවද ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය නිකුත් කර ඇති නිවේදනයේ සදහන් වේ.

ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය විසින් නිකුත් කරන ලද සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්.

United States Commits $5.8 million in COVID-19 Assistance to Sri Lanka

Home News & Events | United States Commits $5.8 million in COVID-19 Assistance to Sri Lanka

COLOMBO, May 6 – The United States announced the commitment of more than $4.5 million to help Sri Lanka in its fight against COVID-19.  This brings the total U.S. contribution to $5.8 million.

“This assistance continues the long tradition of U.S. support for Sri Lanka’s security and sovereignty,” said U.S. Ambassador to Sri Lanka Alaina B. Teplitz.  “Over the past 20 years, U.S. assistance in Sri Lanka has totaled more than $1 billion, including $26 million for health.”

This assistance, channeled through the United States Agency for International Development (USAID), includes $2 million to increase social services for areas and populations most impacted by the crisis, and support for activities that build social cohesion. Another $2 million will strengthen small and medium enterprises and increase women’s economic participation.  As part of the newly-announced assistance, the United States is also providing $590,000 in humanitarian assistance that will support vulnerable people during the pandemic.

This new assistance builds on the $1.3 million in health assistance the U.S. Embassy announced on April 9, which is helping the government prepare laboratory systems, activate case-finding and event-based surveillance, and support technical experts for response and preparedness.  U.S. assistance is also enabling Sri Lanka to conduct communicate more effectively about the risk of infection and prevent and control infectious diseases in health facilities.

Since the outbreak of COVID-19, the U.S. Government has committed more than $775 million globally in emergency health, humanitarian, economic and development assistance. This is on top of the funding the U.S. Government has already provided multilateral and non-governmental organizations (NGOs) that are helping communities around the world to deal with the pandemic.  Months into fighting COVID-19 at home and abroad, the United States remains the largest single country donor to the response efforts globally.

In addition to this direct U.S. government funding, our All-of-America approach is helping people around the world through the generosity of American private businesses, nonprofit groups, charitable organizations, faith-based organizations, and individuals. Together, Americans have committed an estimated nearly $6.5 billion in government and non-government donations and assistance in the global COVID-19 response.

More details about U.S. contributions to the global fight against COVID-19 can be found here: https://lk.usembassy.gov/update-the-united-states-is-continuing-to-lead-the-response-to-covid-19/

By U.S. Embassy Colombo | 6 May, 2020 | Topics: NewsPress Releases

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × 5 =