ඇමරිකාවට බදු දීමට යන භූමියේ තඹ,නිලක්,රන් හා බිස්මත් වැනි වටිනා ලෝහ වර්ග

0
1570
- Advertisement -

ඇමරිකාවට බදු දීමට නියමිතව ඇතැයි සැලකෙන සේරු විල සිට හම්බන්තොට දක්වා කිලෝමීටර දහයක පමන පළලින් යුත් භූමි ප්‍රදේශයක ටොන් මිලියන හතකට අධික තඹ නිදියක් ඇති බව රජරට විශ්ව විද්‍යාලයේ පුරා විද්‍යා හා ජාතික උරුම කළමණාකරන අධ්‍යන අංශ ප්‍රධානී මහාචාර්‍ය තුසිත මැන්දිස් මහතා අනාවරනය කරයි.
තඹ වලට අමතරව නිලක්,රන් හා බිස්මත් වැනි වටිනා ලෝහ වර්ගද ඇති බව පුරාවිද්‍යා පර්‍යෙක්ශකයන් විසින් හදුනාගෙන ඇතැයි ඒ මහතා ප්‍රකාෂකර සිටියේය.