ඇමරිකානු පුරවැසි ගෝඨාගේ නම ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයට දැම්මේ ඇයි..? කොමිසම චමල්ගෙන් කරුණු විමසයි.

0
868
- Advertisement -

ඇමරිකානු පුරවැසියෙකු වන ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ නම, ඡුන්ද හිමි නාම ලේඛනයට ඇතුළත් කළේ කවර හේතුවක් මත දැයි, මැතිවරණ කොමිසම, හිටපු කතානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ලිඛිතව විමසා තිබේ.

රාජපක්ෂ පවුලට අයත් මැද මුලන නිවසේ ගෘහ මූලිකයා වශයෙන්, අදාල ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය සකස් කර ඇත්තේ චමල් රාජපක්ෂ මහතා විසිනි.