ඇමරිකානු තානාපතිනිය සහ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අතර හමුවක්.

0
297
- Advertisement -

ඇමරිකානු තානාපතිනිය සහ
අධිකරණ අමාත්‍යවරයා අතර හමුවක්.

එක්සත් ජනපද තානාපතිනී, අලීනා බී ටෙප්ලිට්ස් මහත්මිය සහ අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි මහතා අතර හමුවක් සිදුව ඇති බව පැවසේ.

ඊයේ දිනයේ දී මෙම හමුව සිදුව ඇති අතර, එම හමුව සිදුව ඇත්තේ අධිකරණ අමාත්‍යංශයේ දී ය. බන්ධනාගාරතුළ පවතින තදබදය, අධිකරණ විනිසුරුවන් පුහුණු කිරීම, අධිකරණ පද්ධතියේ යටිතල පහසුකම් දියුණුකිරීම සහ යුක්තිය පසිදලීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් මෙම හමුවේ දී අමාත්‍යවරයා සහ තානාපතිනිය අතර අදහස් හුවමාරු වී තිබේ.

අමාත්‍යංශ ලේකම් සහ අමාත්‍යවරයාගේ පුද්ගලික ලේකම් වරයා ද මෙම හමුවට සහභාගී වී තිබේ.