ඇමරිකානුවන් 50,000 ක් මිය යයි. මිලියන 26 කට රැකියා අහිමි වෙයි.

0
703
- Advertisement -

කොරෝනා වසංගතය ආර්ථිකයට කරන ලද බලපෑම හේතුවෙන්, මේ වන විට, ඇමරිකානුවන්ගෙන් මිලියන 26 කට ඔවුන්ගේ රැකියා අහිමි වී තිබේ.

සති පහක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළයි මේ තරම් පිරිසකට රැුකියා අහිමි ව ගොස් ඇත්තේ.
එමෙන්ම, මේ වන විට, වෛරසය ආසාදනය වීමෙන් මියගිය ඇමරිකානුවන් සංඛ්‍යාව 50,000 ඉක්මවා ඇති බව වාේතා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three − 3 =