ඇමති සරත් වීරසේකරගෙන් තවත් යෝජනාවක්. රටේ සෑම ගමකටම මහජන ආරක්ෂක කමිටුවක්.

0
383
- Advertisement -

ඇමති සරත් වීරසේකරගෙන් තවත් යෝජනාවක්.
රටේ සෑම ගමකටම මහජන ආරක්ෂක කමිටුවක්.


ගම් ආශ්‍රිතව සිදුවන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම සහ විවිධාකාරයේ සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවන් වැළැක්වීම සදහා, සෑම ගමක්ම ආවරණය වන පරිදි, මහජන ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවීමට අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා යෝජනා කර සිටියි.

ඒ අනුව, පෙබරවාරි මාසයේ 06 වන දා සිට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙම වැඩ සටහන ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

උපුටා ගැනීම: නිවුස් ෆස්ට්-ඩිජිටල්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − one =