“ඇමති විමල්ට පහර දීම ගැන සොයා බලන්න.” විපක්ෂය කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලයි.

0
311
- Advertisement -

ඇමති විමල්ට පහර දීම ගැන සොයා බලන්න.
විපක්ෂය කතානායකතුමාගෙන් ඉල්ලයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයන්ත කැටගොඩ විසින්, ඊයේ දිනයේ දී අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතාට පහර දී ඇති බව වාර්තා විය. එම සිදුවීම ඊයේ දිනයේ දී ද පාර්ලිමේන්තුවේ දී කතා බහට ලක් වූ අතර, අද දිනයේ දී ද විපක්ෂය නියෝජනය කරන, නලින් බණ්ඩාර මන්ත්‍රීවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් කතානායකවරයාගේ අවධානය යොමු කළේ ය.

පාර්ලිමේන්තුවේ සිටින මැති ඇමතිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධ වගකීම ඇත්තේ කතානායකට බැවින්, තමන් මේ පහරදීම කතානායකතුමාගේ අවධානයට යොමු කරන බව ද ඔහු පවසා සිටියේ ය.