ඇමති විමල්ගේ ප්‍රකාශය අසත්‍යයයි. ආනයන වියදමට වඩා අපනයන ආදායම වැඩි වී නෑ.

0
668
- Advertisement -

ඇමති විමල්ගේ ප්‍රකාශය අසත්‍යයයි.
ආනයන වියදමට වඩා අපනයන ආදායම වැඩි වී නෑ.

ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා විසින්, මේ රටට විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය හදුන්වාදීමෙන් පසුව, ඉතිහාසයේ මුල් වතාවට, ආනයන වියදමට වඩා අපනයන ආදායම වැඩි වී ඇති බවට, කර්මාන්ත අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා විසින් ප්‍රකාශ කර තිබුණි.

මෙම කරුණෙහි සත්‍යතාවය පිළිබදව සොයා බලා තිබෙන ෆැක්ට් චෙක් [FACT CHECK] ආයතනය, එය සත්‍යයෙන් තොර ප්‍රකාශයක් බව පවසයි.

2020 වසරේ ජනවාරි මාසයේ 2020 වසරේ ජූනි මාසය දක්වා වු කාලය තුළ, එකදු මාසයක හෝ ආනයන වියදමට වඩා වැඩි අපනයන ආදායමක් ශ්‍රි ලංකාව ලබා නැත.

මහබැංකු වාර්තාවන්ට අනුව, 2020 ජනවාරි සහ ජූනි අතර කාල පරාසය තුළ දී, භාණඩ මෙරටට ගෙන්වීම හෙවත් ආනයනය සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 7,675 ක් වැය කර ඇති අතර, භාණ්ඩ හා සේවා පිටරට යැවීමෙන් හෙවත් අපනයනය කිරීමෙන් උපයා ඇති මුදල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 4,413 කි. ඒ අනුව, ආනයන වියදම සහ අපනයන ආදායම අතර වෙනස හෙවත් වෙළද හිගය ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 3,262 කි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − five =