ඇමති විමලවීරට විරෝධය පෑ අඩවි වන නිළධාරියාට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවක්.

0
459
- Advertisement -

ඇමති විමලවීරට විරෝධය පෑ
අඩවි වන නිළධාරියාට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවක්.


පොළොන්නරුව ජල ගැලුම් නිම්ම වනෝද්‍යානය මැදින් මාර්ගයක් ඉදිකිරීම සහ වනෝද්‍යානය තුළට ගවයන් ඇතුළු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන ජීවී රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානාය ඉදිරියේ සිය විරෝධය දැක් වූ, අඩවි වන නිළධාරී එම්.එල්.කේ වාසල නමැති අය, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මින්නේරිය ජාතික වනෝද්‍යානය මාරුකර යවා ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම ස්ථාන මාරුව සම්බන්ධයෙන් සිය සංගමය විරෝධය දක්වන බව, සමස්ත ලංකා ඒකාබද්ධ වනජීවී නිළධාරීන්ගේ සංගමය පවසයි.

එම සංගමයේ සභාපති, සුභාෂ් කරුණාතිලක මහතා පවසා ඇත්තේ, අදාල නිළධාරීයාට ස්ථාන මාරුව ලබා දීම, වනජීවී රාජ්‍ය ඇමති විමලවීර දිසානායක මහතාගේ අවශ්‍යතාවය මත ලබා දී ඇති බවයි.

අරුණ පුවත්පත ඇසුරෙනි.
01.02.2021