ඇමති වාහන ගමනා ගමනයේදි ජනතාවට මාර්ග අවහිර නොකරන්න – ජනාධිපති

0
969
- Advertisement -

ප්‍රභූ වාහන ගමන් කිරිමේදි මහජනතාවට අවහිර වන පරිදි මාර්ග වස නොතබන ලෙස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගෙන් ආරක්ෂක අංශ වලට උපදෙස්.