ඇමති බලා සිටියදී ක්‍රීඩිකාව ක්‍රීඩාංගනය විවෘත කරයි.

0
981
- Advertisement -

ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතියෙන් යුත් කිලිනොච්චි ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනය ඊයේ දිනයේ දී විවෘත විය. එම අවස්ථාවට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සහභාගී වී සිටියත්, ක්‍රීඩාංගනය විවෘත කරන ලද්දේ, අප රටට කීර්තියක් ලබා දුන් ජාතික දැල්පන්දු කණ්ඩායමේ කීර්තිමත් ක්‍රීඩිකාවක වූ තර්ජනී ශිවලිංගම් විසිනි. ඊයේ දිනයේ විවෘත කරන ලද්දේ ඔලිම්පික් ප්‍රමිතියෙන් යුතු පිහිණුම් තටාකයකින් ද යුත් අංග සම්පූර්ණ ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයකි. මෙම ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනය සඳහා 2011 වසරේ දී මුල් ගල් තබා තිබුණත් ක්‍රීඩාංගනය නිම කිරීම සහ විවෘත කිරීම නොයෙකුත් හේතූන් මත මග හැරී ගොස් තිබුණු. ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගනයට සමගාමීව, පාපන්දු පිටියක් සහ ක්‍රිකට් පිටියක් ද ඉදි කිරීමට නියමිතය. ජූලි මාසය අවසන් වීමට පෙර ක්‍රිකට් පිටිය සාදා නිම කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පොරොන්දු වී තිබේ. එමෙන්ම, පාපන්දු පිටිය ඉදි කිරීම සදහා සහයෝගය ලබා දීමට යාපනයේ ඉපදී දැනට එන්ගලන්තයේ පදිංචි වී සිටින ව්‍යාපාරිකයන් ගේ කැමැත්ත ලැබී තිබේ.
කිලිනොච්චි ක්‍රීඩාංගනය විවෘත කිරීමේ උළළේ කිසිදු දේශපාලඥයෙකුගේ දැන්වීම් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කර නොතිබීම විශේෂ සිදුවීමක් විය. ක්‍රීඩාංගනය විවෘත කිරීමේ අවස්ථා දමිල ජාතික ක්‍රීඩිකාවකට ලබා දීම අගය කළ යුතු ය. මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා ඇස්තමේන්තුගත වියදම රුපියල් මිලියන 332.92 කි.