ඇමති ගම්මන්පිලත් තෙල් නල ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය චීන සමගාමටම ලබා දීමේ සුදානමක..!

0
139
- Advertisement -

ඇමති ගම්මන්පිලත් තෙල් නල ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය චීන සමගාමටම ලබා දීමේ සුදානමක..!

තෙල් නල ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය, දේශීය ඉන්ජිනේරුවන්ට ලබා නොදී, ඒ සදහා ඉල්ලූම් කර ඇති චීන සමාගමටම ලබා දීමේ සූදානමක් ඇති බව සන්ඬේ මෝර්නිං පුවත්පත වාර්තා කර තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතිය, චීන සමාගම විසින් ඉදිරිපත් කර තිබෙන මිල ගණන් හා සසදා බැලීමේ දී විශාල අඩු මුදලකට දේශීය ඉන්ජිනේරුවන්ට ඉදි කළ හැකි බව පැවසේ.

කෙසේ වෙතත්, ව්‍යාපෘතිය චීන සමාගමට ලබා දීම අත් හිටුවීමට මෙතෙක් විෂය භාර අමාත්‍යවරයා වන උදය ගම්මන්පිල මහතා කටයුතු කර නැත.

අදාල ව්‍යාපෘතිය දේශීය ඉංජිනේරුවන්ට ලබා දෙන ලෙස, ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති අමාත්‍යවරයාට බලකර සිටියි.

තෙල් නල ප‍්‍රතිසංස්කරණ ව්‍යාපෘතිය චීන සමාගමට පැවරීමේ යෝජනාව පසුගිය යහපාලන රජය සමයේ ගත් තීරණයක් බව පැවසේ. කෙසේ වෙතත්, එම රජය සමයේ ව්‍යාපෘතිය කි‍්‍රයාත්මක වූවේ නැත.