ඇමති කිරිඇල්ලගේ සේවකයන් තිදෙනාට ඇප

0
650
- Advertisement -

මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී අපහාසාත්මක ලිපි 600ක් සමග අත් අඩංගුවට ගත් ඇමති කිරිඇල්ලගේ අමාත්‍යංශයේ පුද්ගලයින් තිදෙනාට අධිකරණයෙන් ඇප

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

five × 2 =