ඇප මත සිටින ඇමති විමල්ගේ අයතා වත්කම් නඩුව නොවැම්බර් 26 සිට විභාගයට ගනී.

0
448
- Advertisement -

ඇප මත සිටින ඇමති විමල්ගේ අයතා වත්කම් නඩුව
නොවැම්බර් 26 සිට විභාගයට ගනී.

2010 වසරේ ජනවාරි මාසයේ පළමු වැනි දා සිට, 2014 වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ 31 වන දා දක්වා කාලය තුළ, උපයා ගත් ආකාරය හෙළිදරව් කළ නොහැකි මූලාශ්‍ර මගින් රුපියල් ලක්ෂ 750 කට ආසන්න වත්කම් ප්‍රමාණයක් අයථා ලෙස උපයාගෙන ඇති බවට චෝදනා කරමින්, ඇමති විමල් වීරවංශට එරෙහිව අල්ලස් කොමිසම මගින් ගොනු කර තිබෙන නඩුවේ සාක්ෂි විභාගය, නොවැම්බර් මාසයේ 26 වන දා සිට ආරම්භ කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය ඊයේ දිනයේ දී තීන්දු කළේ ය.

ඊයේ මෙම නඩුව කැදවූ අවස්ථාවේ දී ඇප මත මුදා හැර සිටින විමල් වීරවංශ අමාත්‍යවරයාද අධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටියේ ය.