ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කිට්ස් ගෙන් වූ සමාගමට විශේෂ බදු සහනයකුත් ලැබිලා.

0
176
- Advertisement -
Share
4 / 100

ඇන්ටිජන් ටෙස්ට් කිට්ස් ගෙන් වූ සමාගමට
විශේෂ බදු සහනයකුත් ලැබිලා.


කොරෝනා – ක්ෂණික ප‍්‍රතිදේහජනක පරීක්ෂණ කට්ටල ගෙන්වීම සදහා, ජෝර්ජ් ස්ටූවර්ට් සමාගමට ඔක්තෝබර් 22 වැනිදා අවසර ලැබී ඇති අතර, එම අවසරය ලැබීමෙන් පසු, ඔක්තෝබර් මාසයේ 27 වන දා සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි, මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් ඇන්ටිජන් කිට්ස් ද ඇතුළුව ශ‍්‍රී ලංකාවට ගෙන්වන සියළු වෛද්‍ය උපකරණ බදුවලින් නිදහස් කර තිබේ.

නොවැම්බර් දෙවන දා, ජෝර්ජ් ස්ටූවර්ට් සමාගම ඇන්ටිජන් කිට්ස් ලක්ෂ දෙකක් ගෙන්වා ඇති අතර, එම තොගය සදහා අදාල බදු සහනය ලැබී තිබේ.

අනිද්දා පුවත්පත ඇසුරෙනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen + 17 =