ඇදිරි නීතිය – ඇදිරි නීතිය – ඇදිරි නීතිය. දිගින් දිගටම ඇදිරි නීතිය..!

0
1002
- Advertisement -

කොළඹට ගම්පහට පුත්තලමට සහ උතුරු පලාතට හෙට උදේ 6.00 ට ඉවත් කරන ඇදිරි නීතිය නැවත දහවල් 12.00 ට පනවයි. එතැන් සිට 27 වන දා උදේ 6.00 තෙක් ඇදිරි නීතිය කි‍්‍රයාත්මකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

thirteen − 7 =