ඇදිරිනීතිය පනවා ඇති ප්‍රදේශ වල ක්‍රියාකාරකම් සීමා කළ යුතු ආකාරය පිළිබද මාර්ගෝපදේශයක් රජයෙන් නිකුත් කරයි

0
251
- Advertisement -
Share
13 / 100

කොවිඩ්-19 වෛසරය ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් මේ වන විට නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය පනවා ඇති බස්නාහිර පළාත ඇතුළු සෙසු ප්‍රදේශ වල ක්‍රියාකාරකම් සීමා කළ යුතු ආකාරය පිළිබද මාර්ගෝපදේශයක් රජය විසින් ලබාදී තිබේ.

ඒ අනුව නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය ඇති ප්‍රදේශවල ජනතාව ක්‍රියාකළ යුත්තේ අදාළ මාර්ගෝපදේශයට අනුවය.

එම මාර්ගෝපදේශය සහිත නිවේදනය පහතින්….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 − one =