ඇදිරිනීතිය පනවා ඇත්තේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ හතරක පමණයි.

0
125
- Advertisement -
Share
9 / 100

ඇදිරිනීතිය පනවා ඇත්තේ
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ
පොලිස් බල ප්‍රදේශ හතරක පමණයි.


මීට පෙර, ගම්පර දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ රැසක් ආවරණය වන පරිදි අද පස්වරු හයේ සිට ඇදිරි නීතිය පනවා ඇති බව පැවසූවද එම නිවේදනය අවලංගු කරමින් රජය අළුත් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එම අළුත් නිවේදනයට අනුව, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ හතරකට පමණක් අදාලවන පරිදි ඇදිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වේ.

රජය නිකුත් කළ නවතම නිවේදනය පහතින්.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 − three =