ඇදිරිනීතිය තවත් ලිහිල් වේ. හෙට සිට, රාත්‍රී 12 සිට පසුදා අළුයම 04 දක්වා පමණයි.

0
190
- Advertisement -
Share

ඇදිරිනීතිය තවත් ලිහිල් වේ.
හෙට සිට, රාත්‍රී 12 සිට පසුදා අළුයම 04 දක්වා පමණයි.

හෙට දිනයේ සිට, දිවයිනේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයටම බලපැවැත්වෙන පරිදි, ඇදිරි නීතිය පනවන කාල සීමාව මැදියම් රාත්‍රී 12 සිට පසුදා අළුයම 04 දක්වා සීමා කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 16 =