“ඇදිරිනීතිය ඉවත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් යළි සලකා බලන්න.” මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරු, සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්ගෙන් ඉල්ලති.

0
4390
- Advertisement -

මැයි මාසයේ 11 වනදා සිට ඇදිරිනීතිය ලිහිල් කිරීමට ගෙන තිබෙන තීරණය සම්බන්ධයෙන් යළි සලකා බලන ලෙස, මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය ඉල්ලා සිටියි.

විශේෂයෙන්ම, කොරෝනා අධි අවදානමක් සහිත, නාගලගම් වීදිය, ග‍්‍රෑන්ඞ්පාස්, කෙසෙල්වත්ත සහ කොළඹ 12 යන ප‍්‍රදේශවල ඇදිරි නීතිය ඉවත් කිරීමෙන් දැනට යම් පාලනයක තබාගෙන සිටින කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වඩාත් නරක අතට හැරීමේ ඉඩක් පවතින බවට ඔවුන් අනතුරු හගවති.

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, අනිල් ජාසිංහ මහතාට ලිපියක් යොමු කරමින් ඔවුන් මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කර තිබේ.