ඇදිරිනීතිය අවසන් වන තෙක් වෙළද සැල් විවෘත කිරීමේ අදහසක් නෑ. නිවෙස් වෙතට භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සේවා සදහා ඉඩ.

0
286
- Advertisement -

ඇදිරිනීතිය අවසන් වන තෙක් වෙළද සැල් විවෘත කිරීමේ අදහසක් නෑ.
නිවෙස් වෙතට භාණ්ඩ බෙදා හැරීමේ සේවා සදහා ඉඩ.


දැනට බස්නාහිර පළාතට පනවා ඇති නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය අවසන් වන තෙක්, එම පළාත තුළ වෙළද සැල් විවෘත කිරීම සදහා අවසර ලබා දීමේ අදහසක් නැති බව, ආර්ථික පුණර්ජීවනය සහ දරිද්‍රතාව තුරන් කිරීම සදහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති, බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.

කෙසේ වෙතත්, අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ, නිවාස වෙත බෙදා හැරීමේ සේවා පවත්වාගෙන යාමට එම සේවා සපයන පුද්ගලයන් සහ ආයතන වෙත අවසර හිමි වේ.

එසේම, නිරෝධායන ඇදිරිනීතිය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති කළුතර ගම්පහ සහ කොළඹ, සුදුසුකම් ලත් පවුල් සදහා රුපියල් පන් දහසක දීමනාව ලබා දීම සදහාද කටයුතු යොදා ඇති බව ද ඔහු පවසයි.