ඇති වෙන්න බස් දානවා, බය නැතිව ගමේ යන්න.

0
502
- Advertisement -
Share

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − 7 =