ඇත්ත කියන හදුන්නෙත්ති බොරු කිව්වාද…?

0
791
- Advertisement -

අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 74%ක් ග‍්‍රාමීයව ජීවත් වන බව, පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහා, 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ 15 වෙනිදා දිවයින පුවත්පතට ප‍්‍රකාශ කර තිබේ. 2018 මහබැංකු වාර්තාවට අනුව අපේ රටේ ග‍්‍රාමීය ජනගහනය 77.4% කි. සංඛ්‍යා දත්ත පරීක්ෂා කර බැලීමේ දී පෙනී යන්නේ හදුන්නෙත්ත මන්ත‍්‍රීවරයා කියා ඇති සංඛ්‍යා දත්ත මහබැංකු වාර්තාවේ ඇති සංඛ්‍යා දත්ත සමග ළඟින් යන බවකි. ඒත් ඇත්තටම අපේ රටේ මුළු ජනගහනයෙන් 77.4% ක් ජීවත් වන්නේ ග‍්‍රාමීයවද . . ? මේ සංඛ්‍යා දත්තය වැරදි බව බොහෝ දෙනාගේ අදහසයි. ලංකාවේ ග‍්‍රාමීය සහ නාගරික බෙදීම අදටත් පවතින්නේ ඓතිහාසිකව එය බෙදී තිබුණු ආකාරයටයි. එම බෙදීම අනුව, කැළණිය සහ හෝමාගම අදටත් ග‍්‍රාමීය ප‍්‍රදේශ ලෙස හදුනා ගනියි. නමුත් සැබෑවනං, හෝමාගම සහ කැළණිය නාගරික ප‍්‍රදේශ වන බවයි. මෙම තත්ත්වය හදුනාගත්, ප‍්‍රතිපත්ති අධ්‍යයන කේන්ද්‍රය, 2016 වසරේ දී ලංකාවේ ජනගහනයේ නාගරික සහ ග‍්‍රාමීය සංයුතිය යළි ගණනය කරන ලදී. ඒ අනුව, ලංකාවේ ජනගහනයෙන් ග‍්‍රාමීයව ජීවත් වන ප‍්‍රමාණය 77.4% ක් නොව, ජනගහනයෙන් 56.2% කි. මේ බව අප වාර්තා කරන්නේ, 2019.02.07 ‘Daily Mirror’ පුවත්පතේ ෆැක්ට් චෙක් කොලම උපුටා ගනිමිනි.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − 6 =