“ඇණවුම් කළ එන්නත් මිලියනය නියමිත කාලය තුළ ලබා දෙන්න බෑ” ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය ලංකාවට දැනුම් දෙයි.

0
405
- Advertisement -

“ඇණවුම් කළ එන්නත් මිලියනය
නියමිත කාලය තුළ ලබා දෙන්න බෑ”
ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය ලංකාවට දැනුම් දෙයි.

දැනට ලංකාව තුළ භාවිතා කරන ලද ඔක්ස්ෆර්ඞ් ඇස්ට‍්‍රසෙනෙකා එන්නතින් තවත් එන්නත් මිලියන 1.5 ක්, ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනයෙන් ලංකාව ඇණවුම් කර තිබුණි. එම එන්නත් මිලියන 1.5 න්, එන්නත් ලක්ෂ පහක් පෙබරවාරි මාසයේ අවසන් සතියේ දී ලංකාවට ලැබුණි. ඉතිරි මිලියනයක එන්නත් ප‍්‍රමාණය මාර්තු මාසයේ මැද භාගයේ දී ලබා ගැනීමට ලංකාව අපේෂා කරන ලදී.

කෙසේ වෙතත්, එම මිලියනයක එන්නත් ප‍්‍රමාණය නියමිත කාලය තුල ලබා දීමේ අපහසුතාවයක් ඇති බව ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනය මෙරට ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාවට ලිඛිතව දැනුම් දී තිබේ.

නිසි කාලය තුළ එන්නත් ලබා දීමට නොහැකි වන බවත්, එබැවින් ශ‍්‍රී ලංකාව විසින් එනනත් ඇනවුම් කිරීමේදී ලබා දුන් අත්තිකාරම් මුදල් ආපසු ලංකාවට ලබා දීමට තමන් සූදානම් බවත් සේරම් ආයතනය පවසා ඇතැයි සන්ඬේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.

සේරම් ආයතනයේ එක් ගොඩනැගිල්ලක් ගින්නට හසු වී විනාශ වීම එන්නත් නිෂ්පාදන ධාරීතාව අඩු වීමට හේතු වී යැයි සේරම් ආයතනය පවසයි.

ඉන්දියාවේ සේරම් ආයතනයෙන් එන්නත් මිලියන දහයක් ඇණැවුම් කිරීමට ලංකා රජය බලාපොරොත්තු වූ බව වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

nineteen − five =