ආහාරයට නුසුදුසු අර්තාපල් වෙළඳපළට යවන දඹුල්ලෙ ජාවාරම.

0
622
- Advertisement -

විදේශ රටවලින් ගෙන්වා ආහාරයට නුසුදුසු අර්තාපල් අල තෝරා වෙළඳපළට යැවිමේ ඡාවාරමක් අනාවරණය කර ගැනීමට ඊයේ (08) දින පස්වරුවේ දඹුල්ල මහනගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා හා පරිසර පොලීසියට හැකිවි තිබේ.

දඹුල්ල කණ්ඩලම ප්‍රධාන මාර්ගයේ තුනේ කනුව ප්‍රදේශයේ වී මෝලක ඉතා රහසිගතව ගබඩාවක් තුළ කම්කරුවන් යොදවා ආහාරයට නුසුදුසු ඉතා කුණු වි ඕජස් ගලමින් තිබූ අර්තාපල් අල තෝරන බවත් ප්‍රදේශය පුරා දැඩි දුර්ගන්දයක් පවතින බවත් ප්‍රදේශවාසීන් දඹුල්ල නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත මහතාට දැනුම් දී තිබේ.

ඊයේ දින නිවාඩු දිනයක් බැවින් නගරාධිපතිවරයා නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා සහ මන්ත්‍රීවරුන් කීපදෙනෙකු දඹුල්ල පොලීසියේ පරිසර පොලිස් අංශය කඩිනමින් එම ස්ථානයට පැමිණ පරීක්ෂා කොට තිබේ.

මෙම ස්ථානය පරීක්ෂාකිරීමේදී කන්ටේනර් රථ වලින් කුණුවි ගිය මෙම අර්තාපල් අල ගෙන්වා ගබඩාවක දමා කාන්තාවන් යොදා සුද්ද පවිත්‍ර කරමින් සිටි බව නගරාධිපති ජාලිය ඕපාත මහතා සඳහන් කළේය.